Tartak Czarnocin

Produkty

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze produkty

Ze względu na stopień obróbki produkowaną tarcice dzielimy na:

  • Tarcice obrzynaną – o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła
  • Tarcice nieobrzynaną – o obrobionych dwóch powierzchniach równoległych, krawędzie boczne są obłe (bez obróbki)

Tarcica obrzynana

Deski (25 mm)

  • Króciaki (0,7m-2m)
  • Króciaki długie (2,0m-2,5m)
  • Deski długie (4,5m-6,0m)
Deski są produktem wykorzystywanym przede wszystkim do wykonania szalunków, pokryć dachowych, palet, opakowań itp.

Bale

Elementy o grubości 50-100 i szerokości 100-250mm. Bale są przede wszystkim elementami więźby dachowej w skład której wchodzą: krokwie, kleszcze, wiązary, jętki, zastrzały, miecze, wieszaki.

Listwy (kontrłaty)

Elementy o przekroju 25mm-50/70mm. Zadaniem kontrłat jest utworzenie szczeliny wentylacyjnej w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza pomiędzy folią a blachą lub dachówkami. Kontrłaty tworzą konstrukcję do mocowania i łączenia łat. Funkcja ta jest oczywista, ale bez pierwotnego zamocowania kontrłat , łacenie połaci nie byłoby możliwe Wysokość szczeliny wentylacyjnej jest równa grubości kontrłaty i nie może być mniejsza niż 25 mm. Kontrłaty dodatkowo wzmacniają mocowanie folii dachowych na krokwiach.

Łaty

Elementy o przekroju poprzecznym od 40 do 60mm. Łata jest elementem konstrukcji dachowej na którym bezpośrednio spoczywa pokrycie dachowe. Pod blachodachówkę i blachę trapezową wykorzystuje się łaty o przekroju 40/50mm, natomiast pod dachówkę łaty o przekroju 40/60mm.

Krawędziaki

Elementy od 100/100 do 200/200. W skład krawędziaków w konstrukcji więźby dachowej wchodzą przede wszystkim: murłaty, płatwie, stolce(słupy), podwaliny.

Belki

Elementy o dużych przekrojach poprzecznych od 200 do 300mm. Belki wykorzystywane są np. w stopach drewnianych, podporach ścian budynków oraz w konstrukcjach o dużej rozpiętości i wytrzymałości.

Tarcica nieobrzynana

Deski

Elementy o grubości 19-45mm i szerokości 75-250mm. Deski nieobrzynane często wykorzystywane są w ogrodzeniach działek i pergoli, swoje zastosowanie mają również w pokryciach ścian domków letniskowych altan i innych obiektów.

Bale

Elementy o grubości 50-100mm i szerokości 100-250mm. Bale nieobrzynane często swoje zastosowanie znajdują w produkcji mebli ogrodowych

Materiał grzewczy

Trociny

Produkt powstający podczas obróbki drewna.

Zrzyny tartaczne

Materiał opałowy powtający w pierwszej fazie obrabiania kłód.

Najczęściej zamawianymi produktami przez klientów są elementy więźby dachowej w których w skład wchodzą: murłata, krokiew, płatew, kleszcze, jętki, słupy, miecze, podciągi, wiatrownice. Podczas wykonywania tarcicy budowlanej powstają również produkty takie jak trocina ( wykorzystywana jako materiał do produkcji: peletu, brykietu, bezpośredniego materiału grzewczego, nawozu oraz ściółka dla zwierząt itp.) oraz zrzyny tartaczne (materiał grzewczy).