Tartak Czarnocin

Cennik produktów i usług

Lista usług, które świadczymy oraz produktów jakie oferujemy, wraz z ich cenami

Cennik produktów

Materiał Cena netto w zł za m3 Cena brutto w zł za m3 Cena brutto w zł za m3 z impregnacją
Konstrukcyjne 1250 1537.5 1599
Łaty, kontrłaty, deski cięte pod wymiar 1250 1537.5 1660.5
Deski długie od 2.5m do 6m (różnych szerokości) 900 1107 1230
Króciak długi od 2 do 2.5m 406.51 500 623
Króciak 365.85 450 573
Impregnacja konstrukcyjne 50 61.5
Impregnacja łat, kontrłat, desek, króciaków 100 123

Cennik materiałów grzewczych

Materiał Cena netto w zł za mp Cena brutto w zł za mp
Trociny 32.52 40
Zrzyny tartaczne 37.04 40

Usługi

Przecieranie drewna

Usługę tę wykonujemy na terenie naszej firmy, klient może dostarczyć drewno samemu lub skorzystać z naszego transportu. Wycena przecierania drewna jest wyliczana indywidualnie a zależy przede wszystkim od gatunku drewna i stopnia jego obróbki.

UWAGA!!!
Jeżeli w drewnie klienta podczas przecierania zdarzy się że wystąpią kawałki metalu i piła taśmowa traka lub łańcuch piły spalinowej ulegnie zniszczeniu wartość przedmiotu w wysokości 70 zł ponosi klient.

Cena: ustalana indywidualnie