Tartak Czarnocin

Cennik produktów i usług

Lista usług, które świadczymy oraz produktów jakie oferujemy, wraz z ich cenami

Cennik produktów

Materiał Cena netto w zł za m3 Cena brutto w zł za m3 Cena brutto w zł za m3 z impregnacją
Konstrukcyjne 1350 1660,5 1722
Łaty, kontrłaty, deski cięte pod wymiar 1350 1660,5 1783,5
Deski długie od 2.5m do 6m (różnych szerokości) 950 1168,5 1291,5
Króciak długi od 2 do 2.5m 550 676,5 799,5
Króciak 500 615 738
Impregnacja konstrukcyjne 50 61,6
Impregnacja łat, kontrłat, desek, króciaków 100 123

Cennik materiałów grzewczych

Materiał Cena netto w zł za mp Cena brutto w zł za mp
Trociny 32.52 40
Zrzyny tartaczne 37.04 40

Usługi

Przecieranie drewna

Usługę tę wykonujemy na terenie naszej firmy, klient może dostarczyć drewno samemu lub skorzystać z naszego transportu. Wycena przecierania drewna jest wyliczana indywidualnie a zależy przede wszystkim od gatunku drewna i stopnia jego obróbki.

UWAGA!!!
Jeżeli w drewnie klienta podczas przecierania zdarzy się że wystąpią kawałki metalu i piła taśmowa traka lub łańcuch piły spalinowej ulegnie zniszczeniu wartość przedmiotu w wysokości 70 zł ponosi klient.

Cena: ustalana indywidualnie